Varför kapitalförvaltning med stöd av aktiv AI-maskininlärning?

Att kunna få högre avkastning på det kapital som förvaltas utan att ökade kostnader samt enkelt kunna erbjuda fler alternativ med bibehållen kontroll och risknivå i en alltmer snabbrörlig och digitaliserad omvärld där stödet utvecklas i samma takt självt. Vi kallar det ”Smartare Kapitalförvaltning”

Avkastning till låg kostnad och enklare att förvalta ett större kapital mer effektivt

För vem?

Vi erbjuder professionella aktörer att på ett enkelt sätt komplettera sin kapitalförvaltning, fondutbud eller diskretionära förvaltning med portföljer närliggande kategorier baserat på aktiv AI förvaltning som en finansiell tjänst. Detta sker under den professionelle aktörens egna tillstånd eller godkännande från Finansinspektionen

För privatpersoner kommer våra egna fonder i framtiden finnas tillgängliga via distributörer och sker först efter publikt tillkännagivande

På vilket sätt?

Genom den omfattande affärlogiksdelen kan urvalet förfinas och skapas i det oändliga, dvs ingen av den kompetens som byggts upp eller de riktlinjer som man skall förhålla sig till förloras utan kan utnyttjas fullt ut i affärslogiken

Våra exempel

De exempel finns publicerade på vår hemsida är exempel vilka kan utgöra ett inspel hur en fond eller portfölj ser ut där aktiv AI förvaltning sker. Utvecklingen är simulerad men baseras på realtidsdata och avslut.